За нас

ипотечни кредитиIpotechen.com е сравнителен портал, който обединява банкови и небанкови финансови институции, които предлагат жилищни и ипотечни кредити. Същността на портала са индивидуалните страници-ревюта за всяка една от компаниите, в които е представена базова информация за тяхната същност, продукти и услуги. Порталът разполага с множество разнообразна информация за всички аспекти на ипотечното кредитиране.

Ipotechen.com има за цел да ориентира потребителите в конкурентното многообразие на пазара на ипотечни и жилищни кредити. Чрез информацията, която предоставяме и постоянно обогатяваме потенциалните клиенти получават шанса да направят много по-информиран избор за едно от най-важните решения в живота си – закупуването на нов дом или как да реагират и какво да направят, ако имат спешна нужда от финансиране.

Всички банкови и небанкови финансови институции, които имат детайлно ревю в Ipotechen.com са регистрирани в Българска народна банка в Регистъра на лицензираните банки или в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за финансовите институции.

Ipotechen.com разполага с удобен филтър за търсене на банкови и небанкови финансови институции по населено място, размер на кредита, срок на връщане и множество други критерии. Само тук потребителите могат да открият подробна информация за офисите и изнесените работни места на Имотния регистър и Агенцията по геодезия, картография и кадастър с работното им време, телефон за контакт и лесна за ползване карта. Тук могат да се разбере какви са процедурите за теглене на ипотечен кредит, какви са необходимите документи за кандидатстване и какви сроковете, в които се получава финансирането.

Ipotechen.com разполага с потребителска класация за най-висока клиентска оценка за банковите и небанкови финансови институции. Оценките в тази класация са изцяло дадени от клиентите, което е отличен ориентир за доверието, което компаниите са спечелили и качеството на услугите, които се предлагат.

Ipotechen.com е собственост на „Вокс Попули“ ООД, част от френската група „SELECTRA“, която развива успешна дейност в сферата на сравнителните портали от 2007 г. и има свои представителства в Испания, Италия, Белгия, Холандия, Полша, Чехия и други.

Вижте повече на www.selectra.bg

Lost Password