Удостоверение за липса на тежести

Документ, в който са посочени всички права на трети лица върху недвижимия имот. Удостоверение за липса на тежести се издава от Агенция по вписванията

Удостоверението за липса на тежести е изключително важен документ, с който трябва да се сдобиете преди да закупите недвижим имот. Този документ се издава от Имотния регистър към Агенция по вписванията. Терминът за него е Удостоверение за вещни тежести или УВТ и се определя в Правилника по вписвания, по който действа Имотния регистър.

Някои финансови институции изискват Удостоверение за липса на тежести, за да могат да се уверят, че върху недвижимия имот, който искате да закупите или да ипотекирате няма вписани действащи ипотеки в полза на други лица. С други думи, дали имотът вече не е бил заложен в полза на някой друг.

Ако купувате нов апартамент, къща, гараж, офис или друг имот е задължително да направите подобна справка, защото ако има действаща ипотека вие ще наследите задълженията на стария собственик.

Ако ипотекирате собствен имот, финансиращата компания ще иска да се увери, че имотът ви не служи за обезпечение по други ваши кредити.

Видовете удостоверение за липса на тежести са няколко. Най-важният вид е писмена справка за период от време, която се получава след подаването на стандартна заявка в териториалните отдели на Имотен регистър. Бланката за заявка може да изтеглите оттук.

В заявката трябва да посочите данните си по лична карта, пълно описание на имота, собственикът или собствениците на имота, както и приложени документи, които удостоверяват посочените факти.

Сроковете за издаване на удостоверение за тежести са 7 работни дни или 3 работни дни, като таксите са съответно 10 лв. и 30 лв.

Сдобийте се със заявление за удостоверение за тежести за недвижимия имот, който искате да закупите непосредствено преди сделката, за да получите максимално актуална информация.

Вижте тук адресите на Службата по вписвания към Имотен регистър с карта, работно време и телефонен номер за връзка

удостоверение за липса на тежести

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password