Ипотечен кредит със и без документи за доход

Какви документи за доход са нужни за жилищен и ипотечен кредит

Размерът и редовното получаване на доходи са важно условие за отпускането на ипотечен кредит или жилищен кредит. Чрез тези документи вие реално доказвате, че сте платежоспособен и че ще можете да върнете сумата, която сте взели на заем. Повечето банкови институции изискват задължително да представите подобни документи, защото при тях очакванията са да изплащате кредита си и да не се налага да губите недвижимия си имот.

Най-популярният вид документ е трудовият договор. Ако той е безсрочен и месечното заплащане по него покрива вноската ви за кредит, като ви остават и средства за живеене, няма да имате проблем с отпускането на ипотечния кредит. Примерна сума, която трябва да остава е 100 лв. за пълнолетен член на домакинството и 60 лв. за непълнолетен.

Документи за доход може да са граждански договор, договор за управление на дружество, ако сте управител на такова, колективен трудов договор, договор на служители по смисъла на Закона за държавния служител, Закона за МВР, Закона за Националната агенция по приходите или Закона за съдебната власт.

Доходите могат да идват от множество места. Не е задължително да са от трудов договор или от постоянни трудови отношения с работодател. Можете да представите документ за доходи от наем, който получавате редовно, годишна данъчна декларация, където да са описани доходи от други източници или доходи от акции или дружествени дялове.

При алтернативни документи за доход от трудовия договор може да ви бъде изискано да представите извлечение от банковата си сметка, където да се виждат редовните постъпления, които получавате.

Някои финансови институции ще ви изискват и служебна бележка по техен образец, в която работодателят ви да декларира, че не ви е отправено предизвестие за прекратяване на трудовия договор и за получения размер на брутния доход, данъците, удръжките и нетния доход в период шест месеца назад.

Повечето банки предоставят по-изгодни лихвени условия, ако заплатата ви се превежда по тяхна банкова сметка. Това е допълнително уверение за вашата платежоспособност и възможност да контролират доходите ви.

документи за доход

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password