Въпроси и отговори

Най-често задаваните въпроси и техните отговори, свързани с ипотечните кредити, жилищните кредити и финансирането с обезпечение недвижим имот

Каква е разликата между жилищен кредит и ипотечен кредит?

Жилищният кредит е заем за ново жилище, а с ипотечния кредит получавате финансиране срещу обезпечение на ваш собствен имот.

Какви са базовите документи, които са нужни за ипотечен кредит?

Различните финансови институции изискват различен обем от документи. Със сигурност ще ви бъдат необходими лична карта и документ за собственост на имота (нотариален акт).

Какво е фиксиран лихвен процент?

Фиксираният лихвен процент е лихвата в договора за ипотечен или жилищен кредит, която остава постоянна за целия срок на договора.

Какво е плаващ лихвен процент?

Плаващия лихвен процент е лихвата по вашия договор за ипотека или жилищен кредит, който се изменя по време на срока на договора. Размерът му се определя от банката и зависи от множество комплексни фактори, сред които икономическата обстановка, пазарът, регулациите на БНБ и много други.

Какво е ГПР?

ГПР е съкращение от понятието Годишен процент на разходите. Това е число, което обединява всички такси, лихви и суми, които заплащате върху главницата на кредита си и се изчислява на годишна база.

Какво е главница?

С терминът „главница“ се определя чистата сума на кредита, който сте получили, без в него да са включени каквито и да е лихви, такси и други. В погасителния план към ипотечния или жилищния кредит с намаляването на сумата по главницата намалява сумата на реалните пари, които сте взели назаем.

Какво е предсрочно погасяване?

В случай, че изплатите кредита си по-рано от срока, който сте посочили в договора, налице са условия за предсрочно погасяване. Някои банки и небанкови финансови институции определят такса за предсрочно погасяване.

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password