Ипотечен кредит

Ипотечен кредит

Пари срещу недвижим имот

Ипотечният кредит е един от най-популярните видове кредити, който се отличава с възможност за висока сума, обезпечение и гъвкави варианти за изплащане.

В случай, че имате нужда от по-голяма сума пари за инвестиция, за покриване на текущи нужди или за закупуване на имущество с по-висока стойност, имате възможност да заложите имота си, срещу което да получите част от неговата стойност.

За да получите сумата върху имота ви се учредява ипотека. Самият имот служи като гаранция или обезпечение за кредита, който сте взели. В случай, че спрете да изплащате вноските по кредита си, кредитодателят ще компенсира загубата от невърнатия кредит, като придобие имота ви.

Ипотека може да се учреди върху апартамент, къща, вила, земя, парцел, офис, магазин, земеделска земя, гараж и всяко друго недвижимо имущество. Задължително условие е да сте собственик на съответния имот и да имате документ за това (нотариален акт). Не е задължително да сте 100% собственик на имота, но някои компании ще изискват от вас съгласие за ипотека и от другите собственици, в случай че залагате такъв имот.

Ипотечните кредити имат по-ниска лихва от потребителските, защото обезпечението по тях служи като гаранция за връщането на заемната сума. Тъй като сумите за кредит обикновено са високи, сроковете за връщането им също са по-дълги. Повечето компании отпускат като ипотечен кредит определен процент от стойността на имота.

Например, ако вашият имот струва 100 000.00 лв., а кредитодателят отпуска до 70 % от стойността на имота, вие можете да вземете кредит от 70 000.00 лв.

Стойността на имота се определя от експертна оценка. Тази оценка е съвкупност от пазарната оценка, данъчната оценка, възможността за бърза продажба на имота (ликвидност) и характеристики като местоположение, състояние на имота и това дали няма други тежести като него.

Данъчната оценка и пазарната оценка в повечето случаи не съвпадат, като данъчната оценка е обикновено е с по-ниска стойност от пазарната. Това налага предварителни действия за оценяване на даден имот преди да изтеглите кредит срещу него, което забавя процедурата по кредитиране. Това е и най-големият недостатък на ипотечния кредит – събирането на необходимата документация за изпълнение на всички изисквания на кредитодателя.

Някои компании, например небанковите финансови институции, имат улеснена процедура за кандидатстване и усвояване, която включва единствено предоставянето на лична карта и нотариален акт за имота. Проверете дали улеснената и по-бърза процедура няма да струва по-висока лихва и преценете, дали месечната вноска ще е по силите ви.

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password