Пазарна оценка

Пазарна оценка и експертна оценка за ипотечен кредит

Каква е реалната стойност на недвижимия имот, който искате да ипотекирате или закупите? Каква е сумата, която финансовата институция ще отпусне спрямо пазарната оценка

За да закупите недвижим имот с кредит или за да ипотекирате вече притежаван имот, трябва да сте наясно с пазарната му стойност. Повечето финансови институции трябва да знаят каква е реалната цена на апартамента, къщата, офиса или гаража, който е обект на кредит, за да преценят каква е максималната сума, която може да бъде отпусната.

Пазарната оценка се извършва от лицензирани оценители или от служители на финансовата институция. Целта е да има обективна оценка за ликвидността на имота или с други думи, дали кредитът ще може да се върне, ако не успявате да плащате вноските си и компанията е принудена да продаде имота ви.

Лицензираните независими оценители са поместени в специален регистър, който можете да видите тук: Публичен регистър на независимите оценители. В този регистър можете да проверите дали даден оценител членува в Камарата на независимите оценители, какви са неговите специалности и оценителски правоспособности, както и да намерите директен контакт по телефон и адрес.

Най-често срещания подход, който се прилага за пазарна оценка е пазарния подход. При него оценителят проверява и сравнява недвижимия имот с други имоти, които се намират в близост и имат еднакви характеристики. Предвид се вземат скоро извършени сделки, на чиято база се формира пазарната цена на имота. С други думи, ако съседът ви наскоро е продал апартамента си за определена сума при пазарни условия и жилищата ви са еднакви е напълно възможно вашият апартамент да получи същата оценка.

Ако взимате жилищен кредит финансовата институция може да финансира до 90 % от стойността на недвижимия имот. Тази стойност се определя именно от пазарната оценка. Ако условията, които ви предлагат продавачите на имота, са адекватни за пазара, пазарната оценка ще се потвърди от оценителя на финансовата институция. Имайте предвид, че различните институции могат да дадат различни оценки за имота, защото използват различни оценители, чиито критерии не се припокриват.

ВАЖНО! Преди да капарирате имот за жилищен кредит и преди да сключвате предварителен договор се уверете, че оценката на финансовата институция съвпада с цената на имота, която се иска от продавачите.

пазарна оценка

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password