Кредит преди продажба на имот

Кредит преди продажба на имот

Бърз заем  гарантиран с имущество, на което предстои продажба

Кредит преди продажба на имот се отпуска авансово, в случай че сте обявили своя имот за продажба, но парите, които бихте спечелили от него ви трябват спешно.

В динамичната пазарна среда, в която живеем понякога е по-изгодно да изчакате определен период от време, за да се повиши цената на имота, който искате да продадете. В случай, че сумата, която бихте получили от имота ви трябва спешно, можете да се възползвате от специализираните кредитни продукти, които ще ви заемат средствата на база експертна оценка на вашия имот.

Експертната оценка се извършва от лица, които финансовата институция е одобрила и отразява реалната пазарна стойност на имота към даден момент.

Кредит преди продажба на имот се получава върху частичната стойност на имота и в повечето случаи е краткосрочен, защото се предполага, че скоро предстои продажба.

Гаранцията на институцията е ипотека върху имота.

Този кредит ви дава възможност да осигурите ликвидност на вашите активи. Ако имате намерение да инвестирате заемът в нов имот е по-подходящо да използвате мостов кредит. За всеки друг случай ипотечните продукти преди продажба на имот могат да ви дадат финансово спокойствие, докато чакате най-подходящия клиент.

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password