Кредит за ново жилище

Средства за закупуване на нов недвижим имот

Закупуването на ново жилище или нов имот е предизвикателство за всяко младо семейство и стартиращ или развиващ се бизнес. Често осигуряването на цялата сума за ново имущество е проблем, което налага взимането на кредит, който да покрие разликата. На практика всяка банка, а и множество небанкови финансови институции предлагат услугата кредит за ново жилище.

Има няколко варианта за обезпечаването на кредита за ново жилище. Най-популярният е за гаранция да служи самият нов имот. В тази ситуация кредитодателят може да изисква от вас да имате регулярни доходи, с които да осигурите покриването на месечните вноски по изплащане на кредита. Същото важи и за бизнес ипотечните кредити, като при тях бизнесът ви трябва да гарантира, че ще печели достатъчно, за да може да върне заема.

Друг вариант е залагането на вече притежаван имот, с който да гарантирате, че ще върнете кредита, в случай че спрете да го изплащате.

Конкуренцията в предлагането на ипотечни заеми за нов имот е голяма, така че разгледайте всички предложение и изберете най-изгодното за вас. Вижте дали можете да покриете процента самоучастие в покупката и дали ще имате приходи, за да изплащате месечните вноски по кредита.

Сроковете за изплащане на кредита за ново жилище са дълги – 10, 15, 20 и дори 30 години, за да може месечната вноска да е максимално ниска. Колкото по-дълъг е срокът на кредита, толкова по-голямо е неговото оскъпяване, тъй като за всеки месец се начислява лихва. Повечето финансови институции не ви задължават да изплащате такса за предсрочно погасяване на заема, ако сте изплатили определен брой месечни вноски (стандартно за 12 месеца).

Някои кредитни продукти включват и възможност част от заема, който теглите да бъде предназначен за ремонтни дейности и обзавеждане.

Финансовите институции ще се интересуват от местоположението и състоянието на имота, за който ви кредитират и ще съобразят сумата, която отпускат с пазарната оценка на недвижимото имущество.

Одобрението и отпускането на кредит за ново жилище отнема време за експертна оценка, вписване на ипотека и усвояване на средствата. Някои финансови институции могат да ви задължат да застраховате имота си в случай на инцидент или злополука с него.

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password