Удостоверение за данъчна оценка

Какво е данъчна оценка за ипотечен кредит и жилищен кредит

Удостоверението за данъчна оценка има за цел да определи стойността на недвижимия имот, според която се определят размера на данъците за него. Документът се получава от териториалната данъчна служба по община, в която се намира самият имот.

Данъчната оценка рядко отразява реалната пазарна стойност на недвижимите имоти. Заради това част от банковите и небанковите финансови институции не изискват този документ.

Заявление за удостоверение за данъчна оценка може да подаде всеки гражданин, но получаването му става само от собственик или съсобственик на даден имот. Стандартният срок за вадене е 2 седмици, но данъчните служби имат бързи и експресни услуги, като експресните са три работни дни или дори 24 часа. За по-ускорените процедури има по-високи такси.

За да докажете, че сте собственик и да получите правото на взимане на данъчна оценка, трябва да представите документ за собственост на апартамента, вилата, гаража или земята, например нотариален акт.

Ако имотът е наследен и нямате нотариален акт на ваше име трябва да донесете удостоверението за наследници, с което да докажете, че наследявате правата на собственост от починалия собственик.

Данъчна оценка може да с получи и с пълномощно от собственик. Обикновено в данъчната служба се попълва заявление по образец и със сигурност ще ви бъде поискана лична карта, за да удостоверите самоличността си.

В София данъчна оценка за жилищен имот се вади за 14 дни, 7 дни или 3 дни, като таксата е 17 лв., 25,50 лв. или 30 лв.

В Пловдив данъчна оценка за жилищен имот се вади за 14 дни, 3 дни или 24 часа, като таксата е 5 лв., 15 лв. или 30 лв.

Във Варна удостоверение за данъчна оценка за жилищен имот се получава експресно веднага срещу 10 лв.

Във Велико Търново данъчна оценка за жилищен имот се получава за 14 дни, 3 дни, 24 часа или 1 час, като таксата е 5 лв., 15 лв., 20 лв. или 40 лв.

В Русе данъчна оценка за жилищен имот се вади от 4 до 14 дни, като таксата е 5 лв.

В Стара Загора данъчна оценка за жилищен имот се получава за 14 дни, 7 дни, 3 дни или 1 ден, като таксата е 3 лв., 6 лв, 8 лв., или 10 лв.

В Плевен данъчна оценка за жилищен имот се вади за 10 дни, 5 дни или 1 ден, като таксата е 5 лв., 15 лв. или 25 лв.

данъчна оценка

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password