Служба по вписванията към Имотен регистър

Адреси, телефони и работно време на всички 114 офиса на Служба по вписванията към Имотен регистър. Удобна карта на адреса на институцията, в която можете да направите справка за ипотеката към настоящия момент или в миналото, както и да се уверите, че недвижимият имот няма възбрана

 

 

имотен регистър

 

Lost Password