Срокове за отпускане на ипотечен кредит и жилищен кредит

Стандартни и ускорени срокове за кандидатстване, одобрение, усвояване и погасяване на ипотечни кредити

Примерни срокове за теглене на жилищен кредит или ипотечен кредит:

Кандидатстване и първоначално одобрение – 2 работни дни

Документи

 • лична карта и нотариален акт – веднага
 • служебна бележка от работодател и копие на трудов договор – 1 работен ден
 • кадастрална схема (скица на имота) от АГКК – 3 работни дни (обикновена услуга)
 • удостоверение за тежести от Служба по вписванията – 7 работни дни (стандартна услуга)
 • данъчна оценка от НАП – 7 работни дни (бърза услуга)
 • изповядване на сделката пред нотариус и вписване на ипотеката в Служба по вписванията – 3 работни дни

Усвояване на сумата или заплащане на цената на продавача – 1 работен ден

В този вариант целият процес процес би отнел около 10 работни дни – две седмици

За разлика от потребителските кредити, процесът и сроковете за отпускане на ипотечен и жилищен кредит са по-дълги. Време отнема, както преценката на финансовата институция за стойността на имота ви, така и събирането на необходимите документи, разглеждането им от институцията, вписването на ипотеката и усвояването на средствата.

Някои небанкови финансови институции рекламират „кредит за 24 часа“, но този срок включва единствено предварителното одобрение на сумата, която искате срещу имота, който притежавате според вашето описание. След първоначалното одобрение компанията ще пожелае да се увери, че фактите, които посочвате във формуляра за кандидатстване са реални.

Онлайн или писмено кандидатстване?

Онлайн кандидатстването става далеч по-бързо от попълването на бланки на ръка. Бланката трябва да бъде подадена в офис на банката или дружеството, което е свързано с време за ходене до офиса и чакане. При онлайн процедурата всичко се случва на компютъра или преносимото ви устройство. Трябва да въведете сумата, която желаете,

 • целта на кредита,
 • срок на кредита,
 • доходите, които получавате вие и вашия съпруг или съпруга,
 • вид и размер на други кредити, които имате,
 • вашата заетост (мястото, на което работите, позицията, вид на договора (трудов срочен, безсрочен, граждански) и
 • личните си данни.

Все повече финансови институции предлагат онлайн кандидатстване, за да улеснят клиентите си и отделите за оценка и одобрение, които се занимават с искането ви. Предимство на физическото кандидатстване може да е, че служителят би могъл да ви посъветва за попълването на искането за кредит и да ви даде първоначална насока за шансовете ви за одобрение.

Банкова или небанкова институция?

Въпросът дали изтеглите кредит от банкова или небанкова финансова институция е многооаспектен и зависи изцяло от целите на кредита, възможностите ви  и вашето финансово състояние.

Банковите институции имат почти сродни срокове за одобрение и усвояване. Обемът от документи при повечето банки е еднакъв, а лихвените им нива са близки.

При някои от небанковите финансови институции ще ви поискат по-малко документи, особено когато става дума за ипотечен кредит. Има компании, които ще изискват единствено лична карта и нотариален акт, като в този случай одобрението и усвояването зависят единствено от срока на вписването на ипотеката в Службата по вписвания към Имотния регистър. В тези случаи, обаче, лихвата може да е значително по-висока от стандартните банкови процедури.

Срокове за усвояване

Усвояването на сумата става веднага след изповядване на сделката при нотариус и вписването на ипотеката в Служба по вписванията, задължително по банков път.

срокове и процедури

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password