Скица на недвижим имот

Скица на недвижим имот, с която можете да изповядвате сделки с ипотечен кредит или жилищен кредит

Скица на недвижим имот е задължителен документ, който може да ви бъде изискан от банковите или небанкови финансови институция в случай на ипотека или жилищен кредит. Документът е в списъка на задължителните документи за изповядване на сделки пред нотариус.

Първо трябва да се провери, дали недвижимият имот е с одобрена заповед за кадастрална карта в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), която има Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във всеки областен град на България.

Ако имотът няма кадастрална карта скица се вади от общината, в която се намира самият имот.

Скици се вадят само от собствениците на имоти, които трябва да приложат копие на документа за собственост към заявлението за скица. АГКК разширява обхвата на кадастрални карти постепенно, като в момента покритието е под 50 % от територията на страната.

Кадастрална карта може да се извади и чрез нотариус, тъй като нотариалните кантори имат споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с което имат достъп до картата. Този метод е далеч по-бърз и лесен, а често пъти и по-евтин. Друго предимство е, че подобни справки могат да се правят от разстояние, защото нотариусът може да получи справка за цяла България, без значение от собственото си местонахождение.

Услугата в СКГГ може да е обикновена ( 3 работни дни), бърза ( 1 ден) и експресна (4 часа), а таксата за скица на имот е съответно 30 лв., 45 лв. и 90 лв. за урбанизирана територия и 10 лв., 15 лв. и 30 лв. за неурбанизирана територия.

Вижте тук адресите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с удобна карта, работно време и телефонен номер за връзка

скица на недвижим имот

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password