Бърз ипотечен кредит. Бърз жилищен кредит

Всички компании, които предлагат бърз ипотечен и жилищен кредит. Заеми без доказване на доход и без трудов договор срещу недвижим имот. Експресно одобрение до 24 часа и бързо отпускане на сумата.

Тук ще намерите всички компании, банкови и небанкови финансови институции, които са регистрирани в БНБ и които предлагат експресни бързи ипотечни кредити. Експресното кредитиране е характерно повече за небанковите институции, защото някои от тях не изискват да доказвате доход и това не им отнема време за обследване на приходите ви. Важно е да се отбележи, че обещанието за „кредит до 24 часа“ може да важи само за първоначално одобрение, с което институцията просто да даде принципно съгласие за финансиране на база данните за имота, които вие сте подали. Окончателното одобрение ще дойде едва след като предоставите изискуемите документи за недвижимия имот, което зависи изцяло от вас. Обикновено окончателното одобрение също се случва бързо, ако сте решили да ползвате услугите на компании с бърз ипотечен заем.

Бързият ипотечен кредит се отнася най-вече за случаи, в които се нуждаете от голяма сума, срещу която ипотекирате недвижим имот ваша собственост.

бърз ипотечен кредит

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password