Тополовград – Служба по вписванията

Тополовград, 6560, ул. Иван Вазов 23, 0470/32 83

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Тополовград - Служба по вписванията
Тополовград - Служба по вписванията
ул. Иван Вазов 23
Тополовград
6560
BG
Phone: 0470/32 83

Lost Password