Русе – Служба по вписванията

Русе, 7000, ул. Църковна независимост 16, ет. 3 и ет. 5, 082/82 83 56;82 83 57

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Русе - Служба по вписванията
Русе - Служба по вписванията
ул. Църковна независимост 16
Русе
7000
BG
Phone: 082/82 83 56

Lost Password