Димитровград – Служба по вписванията

Димитровград, 6400, бул. Георги С. Раковски 13, 0391/631 66

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Димитровград - Служба по вписванията
Димитровград - Служба по вписванията
бул. Георги С. Раковски 13
Димитровград
6400
BG
Phone: 0391/631 66

Lost Password