Плевен – Служба по геодезия, картография и кадастър

ГР. ПЛЕВЕН  5800 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1081
Ул. “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №1, ет.8
ИНЖ. ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА
Тел: 064/801420;804302
Факс: 064/804302
pleven@cadastre.bg
ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Плевен – Служба по геодезия, картография и кадастър
Плевен – Служба по геодезия, картография и кадастър
Ул. “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №1, ет.8
P.O. Box: 1081
Плевен
2800
BG

Lost Password