Велики Преслав – Служба по вписванията

Велики Преслав, 9850, ул. Б. Спиров 80, 0538/425 00

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Велики Преслав - Служба по вписванията
Велики Преслав - Служба по вписванията
ул. Б. Спиров 80
Велики Преслав
9850
BG
Phone: 0538/425 00

Lost Password