Стара Загора – Служба по вписванията

Стара Загора, 6000, бул. Цар Симеон Велики 108, партер, 042/693 603; 604

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Стара Загора - Служба по вписванията
Стара Загора - Служба по вписванията
бул. Цар Симеон Велики 108
Стара Загора
6000
BG
Phone: 042/693 603

Lost Password