Пловдив – Служба по вписванията

Пловдив, 4000, бул. 6-ти Септември 152, 032/279 140, 153

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Пловдив - Служба по вписванията
Пловдив - Служба по вписванията
бул. 6-ти Септември 152
Пловдив
4000
BG
Phone: 032/279 140

Lost Password