Малко Търново – Служба по вписванията

Малко Търново, 8162, ул. Райна Княгиня 3, ет. 1, 05952/36 58

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Малко Търново - Служба по вписванията
Малко Търново - Служба по вписванията
ул. Райна Княгиня 3
Малко Търново
8162
BG
Phone: 05952/36 58

Lost Password