Горна Оряховица – Служба по вписванията

Горна Оряховица, 5100, ул. Христо Ботев 2, 0618/643 40

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Кандидатствайте за кредит с обезпечение напълно безплатно на номер:

00359 892 097 863

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Горна Оряховица - Служба по вписванията
Горна Оряховица - Служба по вписванията
ул. Христо Ботев 2
Горна Оряховица
5100
BG
Phone: 0618/643 40

Lost Password