Белоградчик – Служба по вписванията

Белоградчик  3900  ул. Княз Борис І 45 0936/541 70

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Белоградчик - Служба по вписванията
Белоградчик - Служба по вписванията
ул. Княз Борис І 45
Белоградчик
3900
BG
Phone: 0936/541 70

Lost Password