Асеновград – Служба по вписванията

Асеновград, 4230, ул. Цар Иван Асен ІІ 6, 0331/64 323

Приемно време на Служба по вписванията към Имотен регистър: от 10.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 15.00 часа

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

В службата по вписвания към имотния регистър можете да проверите тежестите върху недвижимия имот, срещу който искате да изтеглите ипотечен кредит или новия имот, срещу който искате да изтеглите жилищен кредит.

Тук се правят справки за вписана ипотека или възбрана върху апартаменти, къщи, вили, офиси, гаражи, земя, парцели и всякакви други имоти

Справката може да е актуална – състояние към момента или хронологична – вписани промени през годините.

Асеновград - Служба по вписванията
Асеновград - Служба по вписванията
ул. Цар Иван Асен ІІ 6
Асеновград
4230
BG
Phone: 0331/64 323

Lost Password