Данъчни облекчения за ипотечен кредит

Ако сте изтеглили ипотечен или жилищен кредит можете да ползвате отстъпка в данъците си на физическо лице. Тук ще разберете за условията, сроковете и документите за данъчните облекчения. Връщане на данъци могат да получат и граждани, които са ипотекирали жилището си.

В края на всяка данъчна година Национална агенция по приходите (НАП) обявява, дали са валидни данъчни облекчения за гражданите, които са изтеглили ипотечен и жилищен кредит. Тази екстра е валидна от 2010 г. и идеята й е да младите семейства да получат отстъпка от плащането на данъци в условията на забавен икономически растеж. Чрез тази мярка данъчните власти стимулират пазара на закупуване на имоти, спестяват разходи на гражданите и полагат усилия за борбата с демографската криза.

Каква е отстъпката?

НАП връща данъци в размер на лихвата, която сте заплатили по главницата на вашия кредит, без той да надвишава определена сума. За 2014 г. сумата по кредита е 100 000 лв.

ПРИМЕР:

Закупувате или ипотекирате жилище за 150 000 лв. Максималният размер на отстъпката важи до 100 000 лв. и за това ползвате данъчни облекчения за тази сума. Върху нея сте платили 10 000 лв. лихви. През годината декларирате 24 000 лв. приходи. Данъкът ви на 24 000 лв. е 2 400 лв. (10 %).

От сумата на годишните приходи (24 000 лв.) вадите сумата за лихви (10 000 лв.) и получавате 14 000 лв. данъчна основа минус изплатени лихви. Данъкът, който дължите е 10 % върху 14 000 лв. или 1 400 лв. Спестявате 1 000 лв.

Какви са условията?

За да се възползвате от данъчните облекчения за жилищен и ипотечен кредит трябва да отговаряте на следните условия:

  • да имате сключен граждански брак;

  • поне единият от съпрузите да е на възраст под 35 г., без значение дали той е титуляр по ипотечния кредит;

  • да сте българско или чуждестранно физическо лице;

  • ипотеката или кредитът да е за единствено жилище, собственост на съпрузите.

Какви са сроковете?

За да получите отстъпка трябва да подадете годишна данъчна декларация до 30 април, където да посочите размера на кредита, размера на лихвата и да изчислите данъците си. Обстоятелствата за данъчна отстъпка се посочват в Приложение 10 от данъчната декларация. Ако работодателят ви подава автоматично данъчна декларация без да ви ангажира с това, трябва да се свържете със счетоводния ви отдел, за да координирате действията си и да им подадете необходимите документи.

ВАЖНО!

НАП изисква да подадете декларация, че само един от съпрузите ще се възползва от данъчното облекчение и отстъпка!

Какви документи са необходими?

НАП изисква допълнителни документи, които се събират сравнително бързо. Нужните книжа за удостоверяване на условията за данъчни облекчения са:

  • данъчна декларация;

  • удостоверение за граждански брак;

  • справка за имотното състояние на съпрузите, което се вади от Агенция по вписванията (адресите може да видите тук);

  • договор за ипотечен кредит;

  • погасителен план, в който се виждат лихвите и главниците в отделни графи, заверен от финансовата институция;

  • вносни бележки или удостоверение от банката за направените вноски и платени лихви.

данъчни облекчения

Кандидатствайте за кредит с обезпечение напълно безплатно на номер:

00359 892 097 863

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Lost Password