Ямбол – Служба по геодезия, картография и кадастър

ГР. ЯМБОЛ 8600
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 386
Пл.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” №7, ет.4
Офис 402-405
Приемна за граждани ет.2, офис 201
Тел:046/661879

ИНЖ. РУМЯНА  ХРИСТОВА – РУСЕВА

Тел: 046/663217;661879
Факс: 046/663217
jambol@cadastre.bg

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Ямбол – Служба по геодезия, картография и кадастър
Ямбол – Служба по геодезия, картография и кадастър
Пл.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” №7, ет.4
P.O. Box: 386
Ямбол
8600
BG

Lost Password