Враца – Служба по геодезия, картография и кадастър

ГР. ВРАЦА 3000 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ 150
Бул. “ХРИСТО БОТЕВ” №46, ет.2/3

ИНЖ. СТЕФАН МИТОВ
Тел: 092/623081
Факс: 092/661923
vraca@cadastre.bg

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Враца
Враца – Служба по геодезия, картография и кадастър
Бул. “ХРИСТО БОТЕВ” №46, ет.2/3
P.O. Box: 3000
Враца
3000
BG

Lost Password