Велико Търново – Служба по геодезия, картография и кадастър

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ – 331
Бул. “Цар Т.СВЕТОСЛАВ” №59

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА
Тел: 062/622536; 620478
Факс: 062/623889
veliko.tarnovo@cadastre.bg

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Велико Търново – Служба по геодезия, картография и кадастър
Велико Търново – Служба по геодезия, картография и кадастър
Бул. “Цар Т.СВЕТОСЛАВ” №59
P.O. Box: 5000
Велико Търново
5000
BG

Lost Password