Русе – Служба по геодезия, картография и кадастър

ГР. РУСЕ  7000
Ул. “ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ” №18, ет.6
ИНЖ. МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА

Тел:: 082/872035;822145
Факс: 082/822145
ruse@cadastre.bg

ипотечни кредити

Филтър за търсене на ипотечен кредит

Русе – Служба по геодезия, картография и кадастър
Русе – Служба по геодезия, картография и кадастър
Ул. “ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ” №18, ет.6
P.O. Box: 7000
Русе
7000
BG

Lost Password